พิธีกรรม แก้ฝัน

พิธีกรรม แก้ฝัน

พิธีกรรม แก้ฝัน แม้ว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไป แต่ความเชื่อ ยังเป็นของคู่คนไทยเสมอ บางคนเชื่อว่า ความฝัน สามารถบอกเหตุลางร้าย หรือ ลางดี ที่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ และมีความแม่นยำ หรือที่เรียกว่า บุรพนิมิต แม้ว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่อาจพิสูจน์ได้ก็ตาม เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องฝันนั้น มีการกระทำที่แตกต่างกันไป ตาม ความเชื่อ และประสบการณ์ส่วนตัว ทั้งนี้ พิธีกรรมการแก้เคล็ด แก้ฝันต่าง ๆ ส่วนมาก จะขึ้นอยู่กับความเชื่อของคน ๆ นั้น โดยจากการบอกเล่า ที่สืบทอดกันมา หรือการทำนายฝัน จากหมอดูด้วยโหราศาสตร์ไทย ซึ่งพอสรุปแนวปฏิบัติ เป็นขั้นตอนได้ดังนี้

  1. การแก้ฝันกับบุคคลหรือธรรมชาติ เมื่อตื่นจากฝัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะว่า ฝันว่าอย่างไร ต้องไปแก้ฝันกับใคร ที่ไหน เวลาใด การแก้ฝันกับบุคคล กระทำโดยเมื่อผู้ฝัน ตื่นจากฝันแล้ว ก็เล่าเรื่องให้ผู้ใหญ่ ที่มีความรู้ฟัง ผู้ใหญ่ ก็จะ ทำนายฝัน ไปตามความเชื่อโบราณ ถ้าหากฝันดี ก็จะบอกกันตรงไปตรงมา แต่ถ้าเป็นฝันร้าย ก็จะใช้อุบาย วิธีแก้เคล็ดในว่า “ฝันดีมีลาภ” และแนะนำวิธิปฏิบัติตน เพื่อให้เรื่องร้ายผ่อนคลายลง หรือไม่เกิดขึ้น
  2. ใช้ปัญญาพิจารณาสาเหตุของฝัน ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า “คนที่ฝันร้ายคือฝันเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่น่ากลัว น่าหวาดเสียวนั้น ก็เพราะเหตุไม่มีสติสัมปชัญญะในเวลานอนหลับ แต่ผู้มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งหลับแล้ว ก็จะฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม วิธีน่าจะเป็นวิธีที่ดับทุกข์ได้ดีที่สุด
  3. การแก้ฝันโดยการสวดมนต์ ถ้าไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ใดช่วยแก้ฝัน และตนเองบทสวดเป็น ก็ให้ท่องบทสวดมนตร์ต่อไปนี้ทันทีที่ตื่นไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้าย ถ้าฝันดีก็จะส่งผลให้ดียิ่งขึ้นไป ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็จะผ่อนคลายลง
  4. การแก้ฝันกับน้ำ ผู้เฒ่าผู้แก่ มักจะบอกลูกหลาน ถึงวิธีแก้ฝันที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ หากผู้ใดเกิดฝันร้าย จะแนะนำให้แก้ความฝันกับน้ำ ด้วยการตื่นจากฝันร้ายคราใด ก็อย่าเพิ่งพูดจากับใคร ให้มุ่งไปล้างหน้า ล้างตาอย่างเดียว แล้วกล่าวขอให้ฝันร้ายนั้น จงลอยไปกับสายน้ำที่ราดรดไป การแก้ฝันดังกล่าว เสมือนเป็นการขอความช่วยเหลือให้แม่คงคาช่วยดับทุกข์ ฝันร้ายจะกลายเป็นดี
  5. การแก้ฝัน แก้เคล็ด โดยการการเข้าวัด ทำบุญ จุดธูปเทียน ดอกไม้ บอกเล่า ขออย่าให้ฝันนั้นเป็นร้าย ขอให้พระปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข 
  6. หากไม่มีผู้ใหญ่ช่วยแก้ฝัน บางคน ใช้วิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ พึงระงับจิตให้นิ่ง
  7. แก้ความฝันเป็นตัวเลข บางความเชื่อ เมื่อตื่นจากฝัน และฝันนั้นเป็นฝันดี แก้ความฝันเป็นตัวเลข เพื่อขอโชคลาภ

พิธีกรรม แก้ฝัน บทสวดมนต์ เมื่อตื่นจากความฝัน

เมื่อเกิดนิมิตเป็นความฝันแต่ละครั้ง ท่านจะแก้หรือไม่ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจพิจารณาของท่าน แต่คนโบราณ เล่าขานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้คนไม่น้อย ถือเป็นจริงเป็นจัง วิธีหนึ่งที่ควรนำมาแก้ฝัน เมื่อฝันร้าย จะขอเสนอวิธีการแก้ฝันจากร้าย ให้กลายเป็นดี หรือดีแล้ว ให้ดีมีคุณยิ่ง ๆ ขึ้นไป คือ สวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ มีหลักปฏิบัติดังนี้

ตื่นตอนเช้า ถ้ารู้ว่าความฝันเป็นฝันร้าย รีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด แต่งตัวให้เรียบร้อย จุดธูปเทียนบูชาพระ บริกรรมพระคาถาเพื่อแก้นิมิตร้ายให้กลายเป็นดี อำนาจพระคาถาจะช่วยปัดเป่าลางร้ายให้หายไปในบัดดล ดังนี้ ก่อนสวดมนต์ควรตั้งนะโม 3 จบ เสียก่อน แล้วกราบ 3 ครั้ง

ยนทุนนมิตตํ อวมงคลญจ
โย จามนาโป สกุณสส สทโท
ปาปคคโห ทุสสุปินํ อกนตํ
พุทธานุภาเวน วินาสเมนตุ
ยนทุนนิมิตตำ อวมงคลญจ
โย จาณนาโป สกุณสส สทโท
ปาปคคโห ทุสสุปินํ อกนตํ
ธมมานุกาเวน วินาสเมนตุ
ยนทุนมิติตุตํ อวมงคลญจ
โยจามนาโป สกุณสส สทโท
ปาปคคโท ทุสสุปินํ อกนตํ
สงฆานุภาเวน วินาสเมนตุ
หรือใช้บทสวดสั้น ๆ ว่า
พุทธัง นิมิตตัง (พุทธํ นิมิตตํ)
ธัมมัง นิมิตตัง (ธมมํ นิมิตุตํ
สังฆัง นิมิตตัง (สงฆํ นิมิตตํ)